1. Autoilijalle

Yhteiset liikennesäännöt palvelevat kaikkien etua. Pysäköimällä sääntöjen mukaisesti ylläpidät liikenneturvallisuutta ja toimit oikein. Pelastus- ja huoltoväylät jäävät vapaaksi ja vaaratilanteet vähenevät. Omankin talosi asukaspysäköintipaikat pysyvät vapaina sinua ja muita asukkaita varten.

Noudata liikenteessä ja pysäköintitilanteissa tarkkuutta, ja tutki pysäköintiä koskevat kyltit tarkasti. Jätä pysäköintilupasi näkyvästi esille.

APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy valvoo yksityisalueiden pysäköintialueita. Väärin pysäköidystä ajoneuvosta seuraa aina valvontamaksu. Kaikki valvontamaksun saaneet ajoneuvot valokuvataan paikan päällä, jotta tilanteesta jää todiste sekä ajoneuvon haltijalle että kiinteistön omistajalle. Myös mahdollisten reklamaatioiden käsittely sujuu valokuvien avulla oikeudenmukaisesti.

Valvontamaksu on aina maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli valvontamaksu on reklamoitu, maksun voi suorittaa kun vastine on annettu. Maksamattomat valvontamaksut siirretään perintätoimistolle muistutettavaksi ja tämän jälkeen perittäväksi. Käräjäoikeuden päätöksen saanut perittävä voidaan tarvittaessa periä ulosotossa.

Viekö joku autopaikkasi toistuvasti?

2. Reklamaatiot

Ajoneuvon kuljettajalla on oikeus reklamoida saamastaan valvontamaksusta, mikäli hän kokee saaneensa sen väärin perustein. APV Alueellisen Pysäköintivalvonta Oy:n valvojat ottavat jokaisesta autosta valokuvan valvontamaksutilanteessa mahdollista reklamaatioiden käsittelyä varten.

Autoilijan omasta huolimattomuudesta aiheutuneet valvontamaksut johtavat harvoin reklamaation hyväksymiseen. Autoilijan reklamoidessa valvontamaksusta on hänen esitettävä riittävä selvitys asiasta. Vain kirjalliset (joko sähköpostilla, sähköisen reklamaatiolomakkeen kautta tai kirjeitse) reklamaatiot voidaan huomioida.

Emme käsittele valvontamaksuja puhelimitse. Emme käsittele puutteellisesti täytettyjä reklamaatioita.

Reklamaatio on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa valvontamaksun päivämäärästä.

Reklamaatio on ensisijainen keino valvontamaksuja koskevien erimielisyyksien selvittämiseksi. Reklamaatioprosessin jälkeen sinulla on oikeus pyytää ratkaisua kuluttajariitalautakunnalta, mikäli olet edelleen eri mieltä valvontamaksun aiheellisuudesta. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiassa suosituksen.

Käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa on keskimäärin 6–14 kuukautta. Lisätietoa saat osoitteesta https://www.kuluttajariita.fi/fi/.

Huomioithan, että ratkaisusuosituksen pyytäminen kuluttajariitalautakuntaan ei estä asian saattamista vireille tuomioistuimessa täytäntöönpantavan ratkaisun saamiseksi. APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy ryhtyy haastetoimiin harkintansa mukaan käytyään asian huolellisesti läpi.

Aiheeton pysäköintimaksu?